Doprava zdarma na výdejní místa už při nákupu od 500 Kč. Platí do 19.5.2024.

Odstoupení od smlouvy

Vztahuje se jen na otevřené, nikoli na používané zboží.

 

Postupujte následovně:

 

  • Uveďte zboží do původního stavu. V takovém případě Vám vrátíme plnou kupní cenu.

  • Zboží pečlivě zabalte, aby jste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit číslo objednávky. 

Zboží pošlete na naše reklamační oddělení:

 

PHgate s.r.o

reklamační oddělení 

Tovární 395

386 01 Strakonice

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, částečně nebo zcela spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.
V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží. 

Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména, v případě smluv:

  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory, sluchátka, erotické zboží apod.)

 

► ► ► FORMULÁŘ_odstoupení od smlouvy ◄ ◄ ◄